Suoraan sisältöön

Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajan toimi haettavana

Kategoria: Kuulutukset

Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikin suunnittelijaopettajan toimi 1.8.2023 alkaen

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on vapaata sivistystyötä toteuttava oppilaitos, joka toimii Sulkavan, Juvan ja Rantasalmen alueella. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 kurssilaista ja 1 500 opiskelijaa. Sulkavan kunta on isäntäkunta ja suunnittelijaopettaja on virkasuhteessa Sulkavan kuntaan.

Musiikin suunnittelijaopettaja vastaa musiikin suunnittelusta Rantasalmen toimipisteessä. Tehtävä sisältää omaa opetusta 580 h /vuosi ja muuta työtä, mukaan lukien esihenkilötehtävät, 620 h/vuosi.

Pääasiallinen työpaikka sijaitsee Rantasalmella, mutta työt edellyttävät myös liikkumista muissa Järvi-Saimaan kansalaisopiston kunnissa (Sulkava ja Juva), ja tämän takia työtehtävä edellyttää auton käyttöä.

Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Asetuksen mukaan suunnittelijaopettajan tehtävään on kelpoinen henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Tehtävässä edellytetään taitoa johtaa puhallinorkesteria ja erilaisia kokoonpanoja, hyvää pianonsoittotaitoa, syvällistä musiikkiteknologian osaamista, hyviä tietoteknisiä taitoja ja puhallinsoitinpedagogista osaamista eri ikäisten kanssa. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä toimia musikaalin kapellimestarina, johon liittyy edellä mainittujen lisäksi myös kyky toimia laulajien kanssa ja tukea heitä tarvittaessa. Työ sisältää paljon tapahtumien suunnittelua, koordinointia ja toteuttamista useiden yhteistyötahojen kanssa. Keskeistä on myös kyky opettaa suuria ryhmiä ja toisaalta kyky kohdata yksilöt.

Lisäksi edellytetään innostavaa ja kannustavaa työotetta eli vahvoja sosiaalisia taitoja. Suunnittelijaopettajan tulee olla kielitaitoinen ja omata hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Työssä edellytetään monipuolista viestintää sekä työyhteisössä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Eduksi luetaan kokemus alasta, tieto- ja viestintätekniset taidot, laaja osaaminen omalta alalta, alan verkostot, kiinnostus ja osallistuneisuus omaan alaan liittyvään täydennyskoulutukseen sekä positiivinen asenne koko kansalaisopiston toiminnan kehittämiseen. Muita eduksi luettavia taitoja ovat kyky sovittaa ja säveltää eri kokoonpanoille, AV-teknologian osaaminen ja kyky soveltaa tietotekniikkaa ja äänentoistoteknologiaa opetuksessa, kyky soittaa ja opettaa vähintään yhtä puhallinsoitinta, etua on myös muiden soittimien hallinnasta, esim. lyömäsoittimet tai yhtyesoittimet.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote (Rikosrekisterilaki 6 §:n 2 mon.) ennen viran vastaanottamista.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 31.5.2023 klo 23.59 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja antaa kansalaisopiston vt. rehtori Tiia-Riitta Orivuori, puh. 044 417 5221, email tiia-riitta.orivuorisulkava.fi