Suoraan sisältöön

Järvi-Saimaan kansalaisopiston kädentaitojen suunnittelijaopettajan viranhaku

Kategoria: Kuulutukset

JärviSaimaan kansalaisopisto on vapaata sivistystyötä toteuttava oppilaitos, joka toimii Sulkavan, Juvan ja
Rantasalmen alueella. Kansalaisopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 kurssilaista ja 1 500 opiskelijaa.

JärviSaimaan kansalaisopistossa on haettavana kädentaitojen suunnittelijaopettajan virka. Pääasiallinen
työpaikka sijaitsee Sulkavalla, mutta työtehtävät edellyttävät myös liikkumista muissa JärviSaimaan
kansalaisopiston kädentaitojen ohjaus ja opetuspaikoissa. Kunkin kunnan alueella on pääopetuspaikka ja
kyläryhmiä, ja tämän takia työtehtävä vaatii oman auton käyttöä.


Työtehtäviin kuuluu kansalaisopiston kädentaitojen opetustarjonnasta vastaaminen, kädentaitojen
tuntiopettajien esihenkilönä toimiminen sekä omaa opetusta. Tehtävässä edellytetään hyvää kudonnan
opetuksen hallintaa.


Kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
986/1998 mukaiset. Asetuksen mukaan suunnittelijaopettajan virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on
soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot.


Tehtävässä menestyminen edellyttää aktiivista, omaaloitteista ja monipuolista kädentaitojen, erityisesti
kudonnan osaamista. Lisäksi edellytetään innostavaa ja kannustavaa työotetta eli vahvoja sosiaalisia taitoja.
Suunnittelijaopettajan tulee olla kielitaitoinen ja omata hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito. Työhön
sisältyy monipuolista viestintää sekä työyhteisössä että asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.


Eduksi katsotaan laajaalainen kokemus alalta, hyvät tieto ja viestintätekniset taidot mukaan lukien Hellewi
ohjelman käyttö, alan verkostot, kiinnostus ja osallistuneisuus omaan alaan liittyvään
täydennyskoulutukseen sekä positiivinen asenne koko kansalaisopiston toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.


Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote
(Rikosrekisterilaki 6 §:n 2 mon.) ennen viran vastaanottamista.


Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virka täytetään 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 16.4.2023 klo 23.59 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää
kelpoisuutta osoittavat tutkinto ja työtodistukset.


Lisätietoja antavat Sulkavan kunnan hallintojohtaja Mervi Palmu puh. 044 417 5201,
mervi.palmu(a)sulkava.fi, JärviSaimaan kansalaisopiston vt. rehtori Tiia Orivuori, puh. 044 417 5221,
Sulkavan peruspalvelulautakunnan pj. Eeva Lyytinen, puh. 040 556 0134.