Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019-2020

Kategoria: Ajankohtaista
Ilmoittautuminen esiopetukseen, peruskoulun 1. luokalle sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan:

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2013 syntyneiden lasten ilmoittautuminen esiopetukseen:

Esiopetus on pakollinen. Esiopetusta järjestetään päiväkoti Touhulassa ja Lohilahden koulussa. Esiopetusikäisten lasten huoltajille on lähetetty ilmoittautumislomake palautuskuorineen. Palautus yhtenäiskoulun kansliaan 4.2.2019 mennessä. Yhteydenotot: päiväkodin johtaja Mariannika Auvinen puh. 044 417 5320, sähköposti mariannika.auvinen(a)sulkava.fi.

Jos huoltaja ei ole saanut kotiinsa esiopetukseen ilmoittautumislomaketta, niin niitä voi pyytää yhtenäiskoulun kansliasta puh. 044 417 5371.

 

Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen

Vuonna 2012 syntyneiden lasten ilmoittautuminen perusopetukseen:

Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle lkv 2019 – 2020 tapahtuu niin, että huoltajille on 7.1.2019 postitettu kotiin kouluun ilmoittautumislomake. Huoltajat täyttävät lomakkeen ja lähettävät sen palautuskuoressa yhtenäiskoulun kansliaan 4.2.2019 mennessä. Ilmoittautuminen ei tapahdu koululla.

Jos huoltaja ei ole saanut kotiinsa kouluun ilmoittautumislomaketta, niin niitä voi pyytää yhtenäiskoulun kansliasta puh. 044 417 5371

Huoltajien tulee ilmoittaa lapset siihen kouluun, jonka alueella (lähikoulualue) heidän kotinsa on syyslukukauden 2019 alussa. Jos lapsi halutaan muuhun kuin lähimpään kouluun, on huoltajan jätettävä kirjallinen hakemus peruspalvelulautakunnalle, tällöin huoltajat huolehtivat itse oppilaan koulumatkakuluista. Yhteydenotot: Sulkavan yhtenäiskoulu/ Satu Noponen puh. 044 417 5380, sähköposti satu.noponen(a)sulkava.fi, Lohilahden koulu/ Kati Hämäläinen puh. 044 417 5395, sähköposti kati.hamalainen(a)sulkava.fi

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen

Aamu -ja iltapäivätoimintaan  ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeen avulla, joka palautetaan yhtenäiskoulun kansliaan samassa palautuskirjekuoressa kouluun ilmoittautumislomakkeen kanssa 4.2.2019 mennessä. Yhteydenotot: Sulkavan yhtenäiskoulu/Satu Noponen puh. 044 417 5380, sähköposti satu.noponen(a)sulkava.fi, Lohilahden koulu/Mariannika Auvinen puh. 044 4175320, sähköposti mariannika.auvinen(a)sulkava.fi.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylän yhtenäiskoulussa osallistuvien lasten lukumäärän ollessa vähintään 6 lasta. Kunnan järjestämässä toiminnassa toiminnan jatkuminen kussakin pisteessä päätetään lukuvuosittain helmi- maaliskuussa toimintaan ilmoittautumisen jälkeen.

Yhtenäiskoulun kanslian osoite on: Yhtenäiskoulun kanslia, Koulutie 8, 58700  SULKAVA.

Tutustumispäivä perusopetukseen ja esiopetukseen tuleville lapsille järjestetään myöhemmin. Kukin opetusyksikkö lähettää kutsut oppilaille.

 

Sulkavalla 7.1.2019                                                    PERUSPALVELULAUTAKUNTA