Suoraan sisältöön

Medialukutaito-etäluento

Medialukutaito-etäluento

Järvi-Saimaan kansalaisopisto on osallisena jatkuva oppiminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa eli JODY- hankkeessa.

Meri-Pohjolan opistopiirin JODY-hanke järjestää Medialukutaito-etäluennon perjantaina 31.3.2023 klo 13.00-14.30.

Tänä päivänä elämme median ympäröimänä ja erilaiset mediat ovat jatkuvasti läsnä elämässämme. Niinpä medialukutaidosta on tullut keskeinen kansalaistaito, jonka merkitys korostuu yhä enemmän paitsi yksityis- myös työelämässä.

Luennolla kerrotaan siitä mitä media on, sekä tutustutaan muutamiin peruskäsitteisiin. Perehdytään siihen, onko mahdollista tunnistaa luotettava tietolähde sekä miten kuvilla pyritään piilovaikuttamaan.
Käymme läpi sitä, miten voi tunnistaa millainen rooli medialla on omassa elämässä, näin on mahdollista huomata mitkä ovat ne medialukutaidon osa-alueet, jotka ovat itselle olennaisimmat.
Luennon jälkeen oppilas tietää mitä medialla tarkoitetaan. Hän osaa tarkastella kriittisesti eri medioita. Oppilas ymmärtää, että meihin yritetään vaikuttaa median välityksellä tekstein ja kuvin.

Luento toteutetaan etäluentona Microsoft Teams – välitteisesti. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta sekä osallistumislinkki toimitetaan luentoa edeltävänä päivänä. Luento on osallistujille maksuton. Luento on osa hankkeen medialukutaitoon liittyvää kokonaisuutta, joka on mahdollista suorittaa opintopistekurssina.

Ilmoittautuminen linkin kautta: https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=23274
Lisätietoa koulutuksesta: Meri-Pohjolan opistopiirin sivuilla www.meripohjolanopistopiiri.fi
tai projektikoordinaattori Sari Sotaheimolta (sari.sotaheimo(at)ouka.fi), p. 040 5597230