PERUTTU/SIIRRETTY!Elinkaariarviointi

PERUTTU/SIIRRETTY!Elinkaariarviointi

PERUTTU/SIIRRETTY POIKKEUSOLOJEN VUOKSI!
Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja tuotteiden ympäristövaikutuksia koskevat kysymykset kannustavat yrityksiä selvittämään tuotteidensa ja palveluidensa kokonaisvaltaiset ympäristövaikutukset. Energiaan liittyvissä tuotteissa tähän ohjaa myös ekotuotesuunnittelusta annettu laki ja tuoteryhmäkohtaiset asetukset.

Elinkaariarviointi on perusmenetelmä, kun halutaan selvittää tuotteen tai palvelun ympäristövaikutukset kehdosta hautaan. Sen periaatteita ja käytäntöjä on hyvä seurata myös kun yleisemmin määritetään yhteiskunnan resurssitehokkuutta. Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on menetelmä tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten analysointiin ja arviointiin. Täydellinen elinkaari käsittää materiaalien hankinnan luonnosta, niiden prosessoinnin ja kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, uudelleenkäytön, huollon, kierrätyksen ja hylkäämisen. Aiheesta puhumassa on Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jaakko Karvonen, joka työskentelee on tällä hetkellä projektipäälikkönä ”Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK)” –hankkeessa. Tilaisuudessa käsitellään mm. elinkaariarviointia haasteineen ja rajoitteineen, kestävyyskonseptia, pk-yrityksille tehtyjä kevennettyjä Ica –arvionteja, ympäristökäden- ja jalanjälkikonsepteja ym. kuulijoita askarruttavia asioita.

Ohjelma:
16:30 Aloituskahvit
16:40 Tervetuloa,
kehittämispäällikkö Susanna Issakainen, Sulkavan kunta
16:50 Biotalous tutuksi hanke Rajupusu Leader
alueen kunnissa, Kirsi Blomberg, Rajupusu Leader ry
17:00 Elinkaariarviointi (lca ) yritysten ympäristövaikutusten
vähentämisen tukena, tutkija Jaakko Karvonen, Suomen ympäristökeskus
18:30 Ohjattua pienryhmä keskustelua aiheesta
19:15 Tilaisuuden päätös

Ilmoittautumiset 2.4. mennessä: Link icon Linkki

Lisätietoja: Kirsi Blomberg, 044 732 0703, kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille!

Tilaisuus on osa Biotalous tutuksi Rajupusu Leader –alueen kunnissa –hanketta, joka tiedottaa alueella toimivia yrityksiä ja yhdistyksiä, sekä alueen asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia.

  • Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 2.4. mennessä: Link icon Linkki
  • Liput: Tilaisuus on maksuton.
  • Järjestäjä: Biotalous tutuksi Rajupusu Leader -alueen kunnissa