Ennakkokuulutus

Kategoria: Kuulutukset

Rantasalmen kunnan ympäristölautakunnalle (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on jätetty seuraava Sulkavalle sijoittuva maa-aineslupahakemus:

Hakija
Kylä, tila
toimenpide
Veljekset Kontinen OySulkava, Sorahauta 1:148 ja Umpilampi 1:98-tilat. Iijärvenkankaan alue.Soran- ja hiekanottamisen jatkaminen vanhalla alueella.

 

Lupaa haetaan jatkaa soran ja hiekan ottamista. Määräksi haetaan 300 000 kiintokuutiometriä 10 vuoden aikana. Aiempi lupa on sallinut ottaa maa-aineksia pohjavesipinnan alapuolelta ja nyt haetaan lupaa ottaa aineksia aiemman suunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava Rantasalmen kunnan ympäristölautakunnalle alla olevaan osoitteeseen kuulutusaikana (postiosoitteeseen tai sähköisesti).

Kuulutusaika on 27.8. – 26.9.2019.

Postiosoite: Rantasalmen kunta, Ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Sähköpostiosoite: rantasalmen.kunta(at)rantasalmi.fi

Telefax: 015 440 720.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Pekka Sorjonen puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

SULKAVAN KUNTA