Ennakkokuulutus

Kategoria: Kuulutukset

Rantasalmen ympäristölautakunnalle (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on jätetty seuraava maa-aineslupahakemus:

HakijaKylä, tilatoimenpide
Veljekset Kontinen Oy
Sulkava
Sulkava, Sulkava, Kalliovuori 1:157-tila Iijärven ja Sulkavantien välisellä alueella.Kalliokiviaineksen ja irtomaa-ainesten ottamisalueen laajentaminen sekä maa-aines- ja ympäristöluvan lupa-ajan pidentäminen.

Lupaa haetaan kalliokiven ja irtomaa-ainesten ottamiselle. Haettu alue rajoittuu välittömästi Kontinen Oy:lle vuonna 2018 myönnetyn maa-aines- ja ympäristöluvan lupa-alueeseen. Haettu ottamismäärä on noin 300 000 kiintokuutiometriä kalliokiviainesta. Pintamaiden ja irtomaa-aineksien määrä on noin 120 000 kiintokuutiometriä. Lupa-ajaksi haetaan 20 vuotta. Kiviainesta jalostetaan ajoittain murskaamalla kysynnän mukaisesti. Louhinnassa ja murskauksessa noudatetaan vuonna 2018 myönnetyn maa-aines- ja ympäristöluvan mm. toiminta-aikoja koskevia ehtoja: kesäaikana 1.6.- 15.8. ei louhita ja murskata eikä myöskään öisin, viikonloppuisin eikä arkipyhinä. Kontinen Oy hakee myös vuoden 2018 maa-aines- ja ympäristöluvan lupa-ajan pidentämistä 20 vuodeksi.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava alla olevaan osoitteeseen kuulutusaikana (postiosoitteeseen tai sähköisesti).

Kuulutusaika on 27.1. – 26.2.2020

Postiosoite: Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.
Sähköpostiosoite: rantasalmen.kunta(at)rantasalmi.fi
Telefax: 015 440 720.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

SULKAVAN KUNTA