Suoraan sisältöön

EDUSKUNTAVAALIT

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Vaalipäivän äänestys:

Sulkavan kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00.

Äänestysalue                   Äänestyspaikka          Osoite

  1. Kirkonkylä Kunnanvirasto Kauppatie 1, 2.kerros, 58700 Sulkava
  2. Lohilahti Lohilahden koulu Lohirannantie 6, 58620 Lohilahti

Ennakkoäänestys:

Sulkavan kunnanvirasto os. Kaup­pa­tie 1, 2. kerros, 58700 Sulkava, ajalla 22.-28.3.2023.

ke 22.3.-pe 24.3.2023 klo 9.00 – 16.00,

la 25.3.- su 26.3.2023 klo 11.00 – 15.00,

ma 27.- ti 28.3.2023 klo 9.00 – 17.00,

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra­joit­tu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh­tuut­to­mia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen ko­ti­kun­nak­seen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää ko­ti­ää­nes­tyk­ses­sä samalla kertaa kuin hoidettava. Ilmoittautuminen joko kirjallisesti Sul­ka­van kunta, PL 25, 58701 Sulkava tai pu­h. 044 417 5217 viim. tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00.

Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan ao. laitoksissa erikseen.

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Sulkava 8.3.2023  SULKAVAN KUNNAN KES­KUS­VAA­LI­LAU­TA­KUN­TA