Suoraan sisältöön

Asiointipisteessä asiakaskysely

Kategoria: Ajankohtaista

Asiointipisteen logo

Asiointipisteessä Valtiovarainministeriön järjestämä asiakaskysely jatkuu 28.2.2021 saakka

Yhteispalvelun neuvottelukunta on päättänyt jatkaa 1.9.2020 alkanutta asiakaskyselyä 28.2.2021 saakka.

Kyselyyn voi vastata Asiointipisteen aulassa anonyymisti: sähköisesti aulan vastauslaitteella tai paperilomakkeella.

Kyselyyn on kutsuttu 21 asiakasvirraltaan suurinta Asiointipistettä ja asiakaskysely tehdään yhteistyössä valtion viranomaisten (Kela, Vero, Te-hallinto, Poliisi, Digi- ja väestötietovirasto ym.) kanssa.

Kyselyssä selvitetään Asiointipisteissä tarjottavia palveluja, jotta saadaan riittävä tietopohja palveluiden saatavuuden turvaamiseksi tasapuolisesti koko maassa. Asiakaskyselyllä halutaan varmistaa myös, että yhteispalvelua ja Asiointipisteitä kehitetään jatkossakin asiakkaan näkökulma huomioiden.

Toivomme, että asiakkaat vastaisivat kyselyyn aktiivisesti, sillä kyselyn kautta voi vaikuttaa Asiointipisteiden kehittämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja määrään.

Korona-ajan ohjeistukset on otettu huomioon: tarjolla on käsidesiä, tabletti desinfioidaan säännöllisesti ja paperilomakkeelle vastanneet saavat kynän omakseen.