Suoraan sisältöön

Alanteentien ympäristössä vesihuoltolinjojen uusiminen syksyllä 2022

Kategoria: Ajankohtaista

Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja Laamavuori Infra Oy tulee uusimaan Alanteentien vesihuoltolinjat laitteineen syksyn 2022 aikana. Uusittavia laitteita ovat vesijohtoputket.

Runkolinjan uusimisen yhteydessä tonttijohtojen Iiitokset uusitaan. Uusittavat jätevesiviemäri ja vesijohto Iiitetään nykyisiin putkiin tontin rajalla.

Kiinteistön omistajalla on runkolinjan saneerauksen yhteydessä nnahdollisuus uusia tonttijohdot tontin rajan sisäpuolelta omalla kustannuksellaan. Tonttijohdot voidaan uusia tontin rajalta sujuttamalla uusi putki vanhan putken sisälle tai auki kaivamalla. Kiinteistön omistaja vastaa tonttijohtojen uusimisen tilauksesta esim. runkolinjan saneerausta suorittavalta urakoitsijalta tai muulta haluamaltaan yritykseltä.

Kadun ja vesihuoltolinjojen saneeraustyö tehdään 22.8.2022 alkaen — lokakuun loppuun. Saneeraustyön aikana Iiikenne tonteille estyy ajoittain. Kaivutöiden haitat pyritään pitämään asukkaille mahdollisimman vähäisenä. Työmaapalveluista ja Iiikennejärjestelyistä vastaa kohdetta urakoiva yritys Laamavuori Infra Oy.

Pahoittelut rakennustyöstä aiheutuvasta häiriöstä kiinteistöllänne Rakentavin terveisin Pasi Anttonen Laamavuori Infra Oy

Lisatietoja:

Laamavuori Infra Dy Työpäällikkö Pasi Anttonen 040 484 6870 pasi.anttonenlaamavuori.fi

Käyttäinsinööri Anne Ruotsalainen p. 050 4008011, anne.ruotsalainenjarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen p. 044 417 5272, jouni.heikkineniarvisaimaanpalvelut.fi